×

ตัวอย่างปริมาณ X PURGE ที่ใช้เทียบกับเม็ดใหม่ที่ใช้ล้าง

ผลเปรียบเทียบวิธีการล้างเครื่องจักร

ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ X PURGE

วิธีการล้างด้วย X PURGE

วิธีการล้างแบบเดิม

ขั้นตอนที่ 1
กิโลกรัม
กิโลกรัม*
ขั้นตอนที่ 2
กิโลกรัม
กิโลกรัม
  • * เม็ดล้างเครื่องที่ท่านใช้อยู่ (ถ้าไม่มีให้ข้ามไป)
  • * กรณีใช้น้ำยาล้าง ประมาณ 1 ลิตร = 1 กิโลกรัม

ผลเปรียบเทียบวิธีการล้างเครื่องจักร

ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ X PURGE

วิธีการล้างด้วย X PURGE

วิธีการล้างแบบเดิม

นาที
นาที
ชิ้น
ชิ้น

ผลเปรียบเทียบวิธีการล้างเครื่องจักร

มูลค่าเพิ่มจากการใช้ X PURGE ต่อ 1 เครื่องจักรต่อ 1 ครั้งในการล้าง

วัตถุดิบ

X PURGE แบบเดิม

เวลา

X PURGE แบบเดิม

ของเสีย

X PURGE แบบเดิม