ผลเปรียบเทียบวิธีการล้างเครื่องจักร

Prev Next

เครื่องเป่าฟิล์ม

วิธีการล้างด้วย X PURGE

วิธีการล้างแบบเดิม

กิโลกรัม
กิโลกรัม*
บาท/กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม
  • * เม็ดล้างเครื่องที่ท่านใช้อยู่ (ถ้าไม่มีให้ข้ามไป)
  • * กรณีใช้น้ำยาล้าง ประมาณ 1 ลิตร = 1 กิโลกรัม

เครื่องเป่าฟิล์ม

วิธีการล้างด้วย X PURGE

วิธีการล้างแบบเดิม

กิโลกรัม
กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 0

เครื่องเป่าฟิล์ม

วิธีการล้างด้วย X PURGE

วิธีการล้างแบบเดิม

นาที
นาที

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 0

เครื่องเป่าฟิล์ม

วิธีการล้างด้วย X PURGE

วิธีการล้างแบบเดิม

บาท/ชั่วโมง
บาท/ชั่วโมง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 0

ตัวช่วยคำนวณต้นทุน

เครื่องเป่าฟิล์ม

วิธีการล้างด้วย X PURGE

วิธีการล้างแบบเดิม

กิโลกรัม
กิโลกรัม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 0

เครื่องเป่าฟิล์ม

วิธีการล้างด้วย X PURGE

วิธีการล้างแบบเดิม

บาท/กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 0

เครื่องเป่าฟิล์ม

วิธีการล้างด้วย X PURGE

วิธีการล้างแบบเดิม

กิโลกรัม/ชั่วโมง
กิโลกรัม/ชั่วโมง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 0

เครื่องเป่าฟิล์ม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 0