วิธีใช้ X PURGE

X PURGE

X PURGE ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องจักรในงานพลาสติกประสิทธิภาพสูง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานสำหรับกรณีเปลี่ยนสีวัสดุ และกำจัดสิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักร โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนเครื่องจักรออก X PURGE จะช่วยลดระยะเวลาในการล้างเครื่องและเพิ่มความสามารถในการผลิตอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบให้สามารถทำความสะอาดเครื่องจักรได้หลายประเภท อาทิเช่น เครื่องฉีดชิ้นงาน เครื่องเป่าชิ้นงาน เครื่องเป่าฟิล์ม เครื่องขึ้นรูปแผ่นชีท เครื่องอัดขึ้นรูปชีทหรือโพรไฟล์ เป็นต้น

การทำความสะอาดโดยใช้ X PURGE สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเครื่อง

 • ทำความสะอาดกรวยเติมพลาสติกและกระบอกฉีดเครื่องจักรโดยเปิดใช้งานเครื่องจักรจนกว่าวัสดุเดิมจะหมด
 • ปรับลดความเร็วรอบสกรูลง 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของการเดินปกติและถอดสกรีนแพคออก ในกรณีที่เครื่องจักรติดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้อยู่

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเครื่อง

 • ทำความสะอาดกรวยเติมพลาสติกและกระบอกฉีดเครื่องจักรโดยเปิดใช้งานเครื่องจักรจนกว่าวัสดุเดิมจะหมด
 • ปรับลดความเร็วรอบสกรูลง 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของการเดินปกติและถอดสกรีนแพคออก ในกรณีที่เครื่องจักรติดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้อยู่
2

ขั้นตอนที่ 2 การทำความสะอาด

 • เท X PURGE ลงในกรวยเติมพลาสติก
 • เปิดเครื่องล้างทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องด้วย X PURGE จนกว่าเครื่องจักรจะสะอาดหมดจด

ขั้นตอนที่ 2 การทำความสะอาด

 • เท X PURGE ลงในกรวยเติมพลาสติก
 • เปิดเครื่องล้างทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องด้วย X PURGE จนกว่าเครื่องจักรจะสะอาดหมดจด
3

ขั้นตอนที่ 3 การล้างไล่ X PURGE

 • ปล่อยให้เครื่องจักรทำงานจนกว่าจะใช้ X PURGE หมด
 • ล้างไล่ X PURGE ที่ตกค้างออก โดยใช้วัสดุที่ต้องการในการเดินเครื่องต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การล้างไล่ X PURGE

 • ปล่อยให้เครื่องจักรทำงานจนกว่าจะใช้ X PURGE หมด
 • ล้างไล่ X PURGE ที่ตกค้างออก โดยใช้วัสดุที่ต้องการในการเดินเครื่องต่อไป
4

ขั้นตอนที่ 4 การเริ่มผลิตใหม่

 • ปรับขั้นตอนการทำงานให้เป็นปกติ และติดตั้งสกรีนแพค ในกรณีที่มีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
 • หลังจากนั้นเริ่มขั้นตอนการผลิตตามปกติ

ขั้นตอนที่ 4 การเริ่มผลิตใหม่

 • ปรับขั้นตอนการทำงานให้เป็นปกติ และติดตั้งสกรีนแพค ในกรณีที่มีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
 • หลังจากนั้นเริ่มขั้นตอนการผลิตตามปกติ

จากขั้นตอนดังกล่าว จะเห็นได้ว่า X PURGE สามารถใช้งานกับเครื่องจักรของคุณได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ