สามารถทำความสะอาดและปิดผนึกเครื่องจักรได้ทุกประเภท อาทิเช่น เครื่องเป่าขวดเครื่องฉีด เครื่องรีด เครื่องเป่าฟิล์ม