สามารถใช้งานได้กับโพลิเมอร์เกือบทุกชนิด อาทิ เช่น HDPE, LDPE, LLDPE, PP, ABS