ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานครับ เพราะ X PURGE ประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่เป็นอันตราย และ ที่สำคัญ X PURGE ยังไม่กัดกร่อนกระบอก และ สกรู ทั้งนี้กรณีที่ต้องการปิดผนึกเครื่องจักร ระหว่างหยุดการใช้งาน สามารถใช้เม็ด Purging ปิดผนึก ซึ่งเม็ดดังกล่าวสามารถนาฉีดไล่ได้ ที่อุณหภูมิต่า