วิธีการเก็บรักษา X PURGE นั้น เหมือนกับวิธีการเก็บเม็ดพลาสติกทั่วไป คือเก็บให้ห่างจาก ความร้อน ความชื้น และแสงแดดนั่นเอง