ทางเราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอขอบคุณค่ะ