ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหางานฉีดพลาสติก

ในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกประเภทต่างๆ ปัญหาการฉีดพลาสติกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชิ้นงานพลาสติก หรือแม้กระทั่งเกิดรอยต่างๆ บนพลาสติก ก็ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงักลงเช่นกัน

แต่ก่อนที่จะเริ่มปัญหางานฉีดพลาสติกที่เกิดขึ้น เราต้องมาพิจารณากันให้ดี ว่าปัญหาที่เกิดมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง ซึ่งสาเหตุหลักๆ อาจเกิดจากหลายๆปัจจัยระหว่างกระบวนการผลิตชิ้นงาน แต่จะมีปัญหาอะไรบ้าง ลองไปหาคำตอบด้วยกัน

ปัญหาการฉีดพลาสติก

สำหรับปัญหางานฉีดพลาสติกทำให้เกิดจุดดำบนชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดดำขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม มีสาเหตุหลักๆ มาจากเกิดสิ่งแปลกปลอมหรือมีพลาสติกไหม้ที่มีลักษณะจุดดำเล็กๆ ที่เกิดจากการตกค้างของพลาสติกในเครื่องจักรเป็นเวลานาน เมื่อทำการผลิตต่อเนื่องจะมีโอกาสที่หลุดปะปนอยู่กับเนื้อพลาสติกระหว่างการผลิตได้ นอกจากนี้ขั้นตอนการหยุดการผลิตของเครื่องจักรที่มีการนำพลาสติกทั่วไปมาใส่ไว้ในเครื่องจักร จะทำให้พลาสติกดังกล่าวสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานทำให้เสื่อมสภาพให้ไหม้ เกิดจุดดำได้ และยังอาจเกิดจาก ปัญหาของผิวสกรูและกระบอกฉีดมีความสกปรก จนทำให้เกิดปัญหางานฉีดพลาสติกอย่างจุดดำต่างๆ บนชิ้นงานนั่นเอง

ในการแก้ไขปัญหาจุดงานฉีดพลาสติกเพื่อไม่ให้เกิดจุดดำดำของชิ้นงานอย่างเห็นผล คือการทำความสะอาดสกรูและกระบอกฉีดของเครื่องจักรที่ใช้ผลิต เพื่อไม่ให้มีพลาสติกตกค้าง เม็ดคอมปาวด์ สำหรับทำความสะอาดเครื่องจักร XPURGE จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดเครื่องจักร ที่มีสารทำความสะอาดที่พองตัวออกทำให้สามารถทำความสะอาดในส่วนที่ยากจะเข้าถึง รวมถึงยังสามารถนำไปใช้งานแช่ค้างในเครื่องจักรระหว่างหยุดการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการไหม้ และ จุดดำ เนื่องจาก เม็ดล้างท่อ X PURGE มีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีกว่า และสารทำความสะอาดยังมีความสามารถป้องกันการยึดเกาะของสิ่งสกปรกกับเครื่องจักรได้อีกด้วย ทำให้ลดเวลาในการไล่สิ่งสกปรก ด้วยเม็ดพลาสติก ระหว่างเริ่มการผลิต และ ได้สินค้าที่ได้คุณภาพเร็วขึ้นกว่าวิธีการทั่วไป

ปัญหาชิ้นงานพลาสติกมีสีเพี้ยน และ วัตถุดิบ ปนเปื้อน

ในการผลิตปัจจุบันที่ลูกค้าต้องการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย และมีข้อจำกัดในพื้นที่การจัดเก็บสินค้า ทำให้หน่วยงานผลิตจำเป็นต้องเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตบ่อยครั้ง จึงทำให้เสียต้นทุนในการเปลี่ยน วัตถุดิบ และ เวลา ในการล้างเป็นจำนวนมาก เมื่อเริ่มการเปลี่ยน วัตถุดิบ หรือ สีเดิม จะทำให้มี วัตถุดิบ หลายชนิดปนกันยากต่อการนำไปใช้งานพลาสติกสีเพี้ยน ตลอดจนยังส่งผลให้มีการปนเปื้อน กับสินค้าที่ทำการผลิตต่อไปได้

ผลิตภัณฑ์ X PURGE ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระบอก และ สกรู พร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการเปลี่ยนวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี จากประสิทธิภาพเครื่องจักรได้อย่างหมดจด ไม่มีสี หรือ วัตถุดิบ ตกค้างในเครื่องจักร ทำให้ไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนออกมาระหว่างการผลิตอีก ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถลดปริมาณของ วัตถุดิบ และ เวลา ที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดได้อีกด้วย

ปัญหาการเกิดตาปลา เจล หรือ เม็ดเป็นไต

ตาปลา หรือ เจล เป็นปัญหาที่มักพบได้บ่อยในการผลิตฟิลม์ อย่างไรก็ตามสามารถพบได้วิธีการขึ้นรูปอื่นๆได้บ้าง จาก ปัญหาดังกล่าว ทำให้มีสินค้าบางส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ต้องเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบ คัดแยก และ นำไปกำจัด ปริมาณของวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตจึงมากขึ้น เสียทั้งจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต พลังงาน และ เวลาที่ใช้งาน ตลอดจน จำนวนของแรงงานที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าว แม้ว่าในการผลิตจะใช้งาน เม็ดพลาสติกเพียงชนิดเดียวในผลิตก็ตาม

ทั้งนี้ปัญหาจะเกิดจาก การปนเปื้อนของพลาสติกชนิดอื่น , ความร้อนในการผลิตต่ำเกินไป หรือ การผสมกับสารเติมแต่งทำได้ไม่ดี แต่โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดหลังจากทำการผลิตเป็นเวลานาน หรือหลังจากหยุดการผลิตไปแล้ว เนื่องจากมีส่วนของเม็ดพลาสติกเข้าไปตกค้างในเครื่องจักรเป็นเวลานาน ดังนั้นการล้างทำความสะอาด เครื่องจักรจึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด X PURGE เม็ดล้างเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง จึงได้แนะนำให้นำมาใช้งานโดยสามารถนำมาใช้ทั้งการล้างเครื่องจักรในขั้นต้น และ นำไปแช่ค้างในเครื่องจักร ระหว่างหยุดเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยการแก้ไขปัญหาการผลิตทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัญหา การเกิด เส้นตามแนวการผลิต และ คราบที่หัวดายน์ กับเครื่องเป่าฟิล์ม

ปัญหาดังกล่าวทำให้เนื้อฟิลม์ไม่เรียบ โดยสังเกตุได้จากว่าเป็นเส้นตามแนวการผลิตของเครื่องจักร ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของพลาสติกที่หัวดายน์ หรือมีเศษพลาสติกที่ตกค้างบางส่วน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งการปรับสภาวะการผลิต โดยลด หรือ เพิ่ม อุณหภูมิการผลิตที่หัวดายน์ ลดรอบการผลิต หรือ การถอดหัวดายน์ออกมาขัดล้าง ในกรณีนี้จะทำให้เสียเวลา และ มีขั้นตอนในการถอดประกอบชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการใช้งาน X PURGE เม็ดล้างทำความสะอาด เครื่องจักร จะช่วยให้ สามารถล้างทำความสะอาดหัวดายน์ ได้ง่ายขึ้น โดยไล่เม็ด X PURGE ผ่าน สกรูไปยังหัวดายน์ ได้เลยโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนของเครื่องจักรออกมา ช่วยให้ลดเวลาในการแก้ไขปัญหาทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้เป็นอย่างดี

ปัญหาชิ้นงานมีรูพรุน

ชิ้นงานเกิดรูพรุนขนาดเล็กๆ คืออีกหนึ่งปัญหาการฉีดพลาสติกที่เกิดขึ้น ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดรูเล็กๆ เป็นจำนวนมากกระจายอยู่บนผิวงาน ซึ่งมีสาเหตุจากการกัดกร่อนและออกซิเดชันของเนื้อพลาสติกด้านที่สัมผัสกับแม่พิมพ์ ซึ่งทำให้เนื้อพลาสติกมีความหนาแน่นไม่เพียงพอ จนเกิดความชื้นไหลเข้าไปยังแม่พิมพ์พร้อมกับพลาสติกที่ใช้ผลิตนั่นเอง

ซึ่งแนวทางการแก้ไขนั้นควรเพิ่มความดันในการฉีดและย้ำพลาสติกในกระบวนการผลิตชิ้นงาน รวมไปถึงเพิ่มระยะเวลาในการย้ำ นอกจากนี้ควรล้างกระบอกฉีดให้สะอาดเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการฉีดพลาสติกที่อาจส่งผลเสียอื่นๆ ตามมา

ตอบโจทย์การทำความสะอาดสกรูและกระบอกแม่พิมพ์พลาสติกด้วย X PURGE เม็ดล้างและทำความสะอาดสกรูและกระบอกฉีด เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขึ้นรูปพลาสติกแล้วสีเพี้ยนเกิดจุดดำในชิ้นงาน หรือแม้กระทั่งการล้างทำความสะอาดให้พลาสติกเก่าหลุดออกมาจนหมดโดยไม่ต้องเสียเวลาในการถอดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำความสะอาด ลดขั้นตอนในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น